Na Plaży w Białym Borze

ośrodek wczasowy – camping – plaża miejska

 • RSS
 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter

You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Jeżeli masz już dość miejskiego zgiełku i marzysz o spokojnym widoku zachodzącego słońca nad jeziorem,
chętnie usiądziesz na tarasie i zapomnisz o codziennych problemach
to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Domki letniskowe i pole namiotowe położone bezpośrednio nad brzegiem jeziora, z dala od hucznych dyskotek i ruchliwego centrum, zapewnią Ci doskonały wypoczynek. 

https://www.centrumrowerowe.pl/blog/trasa-pojezierzy-zachodnich/. 

Nasz ośrodek położony jest na pograniczu województw zachodniopomorskiego i pomorskiego w malowniczej miejscowości Biały Bór, leżącej pomiędzy jeziorami o pierwszej klasie czystości wody i lasami pełnymi runa leśnego.

Ośrodek Wypoczynkowy Na Plaży to miejsce idealne dla rodzin z dziećmi oraz osób preferujących aktywny wypoczynek. Najbezpieczniejsza plaża w woj. zachodniopomorskim, rozbudowana sieć szlaków pieszych, rowerowych, nordic-walking i konnych, baza sprzętu pływającego to tylko niektóre atrakcje jakie możemy ci zaoferować.
Biały Bór to miejsce gdzie czyste i świeże powietrze nie jest hasłem reklamowym. Wody naszych jezior pełne ryb dają wiele satysfakcji wędkarzom.

REGULAMIN OBIEKTU

 

Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku.

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.

Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka i karta.

Zadatek wynosi 50% całkowitego kosztu pobytu.

Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji.

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko, data pobytu, typ domku.

Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY ? telefon: 693 602 704

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 4. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 6. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.
 7. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 9. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 10. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 14. Przypominamy o konieczności zachowania zasad BHP podczas grillowania. Z uwagi na to, że domki są drewniane prosimy o  rozpalanie grilla z dala od domku, poza jego zadaszoną częścią.
 15. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska, tylko w miejscu do tego wyznaczonym
 16. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku.
 17. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych z uwagi na zagrożenie pożarowe.
 18. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 19. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu. (Regulamin pobytu ze zwierzętami)
 20. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane.
 21. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 22. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00 rano.
 23. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 24. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 25. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd.
 26. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 27. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 28. W każdym domku są gaśnice.
 29. Liczniki są spisywane w dniu przyjazdu i wyjazdu.
 30. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

Udanego wypoczynku!

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą:

 1. Tamka 3, 78-425 Biały Bór.

Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Cele i podstawy przetwarzania 

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji działań marketingowych wykonywanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO; istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Okres przetwarzania danych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.

3. Odbiorcy danych – Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.

 • Biały Bór imprezy w mieście
 • Coval Biały Bór
 • Paint Ball rzewnica
 • zachodniopomorskie, biały bór, wakacje, noclegi, informacja